Fotografia Kielce

Nie istnieją reguły opisujące dobrą fotografię, są tylko dobre fotografie.

Ansel Adams (1902 – 1984)